DS Chýnov
Kontakt
Domov pro seniory Chýnov
Zámecká 1
Chýnov
39155

účet: 107-5342180227/0100
telefon: +420 381 406 211

Domov pro seniory

Posláním této služby je podat pomocnou ruku těm, kteří již sami životem jít nemohou a vytvořit pro ně náhradní prostředí domova, v němž by se cítili spokojeně.

Kapacita - 41 lůžek

(§ 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

Hlavním účelem je poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v souladu s jejich právy a svobodami.

Cílovou skupinou jsou občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, nebo toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.

Kontraindikace pro přijetí


© 2018 Domov pro seniory Chýnov