DS Chýnov
Kontakt
Domov pro seniory Chýnov
Zámecká 1
Chýnov
39155

účet: 107-5342180227/0100
telefon: +420 381 406 211

Historie domova

Domov pro seniory v Chýnově je umístěn v barokním zámku. První zmínka o Chýnově je roku 981 v Kosmově kronice. Panství postupně vlastnili Slavníkovci, Přemyslovci, Malovci a Schwarzenbergové. Důkladná přestavba knížecího sídla na barokní zámek byla provedena v letech 1730 – 1732. Poslední majitelé, Schwarzenbergové, opustili sídlo v roce 1945. Jako zajímavost se uvádí, že u kamenného stolce s lavicí na nádvoří posvačil Jan Žižka z Trocnova ...

Historická je rovněž kamenná kašna, která stojí od roku 1824 a zhotovil ji kameník Antonín Chomout z Borotína...

Od 1. 10. 1950 zde bylo umístěno rybářské učiliště, jediné toho druhu v Čechách. Učni z celé republiky zde setrvali až do roku 1958. Ústav sociální péče začal pro potřeby seniorů sloužit 19. září 1958. Procházel mnoha úpravami a rekonstrukcemi , při kterých bylo pro klienty domova vytvářeno stále lepší a příjemnější prostředí pro jejich pobyt. Byla provedena celková rekonstrukce kuchyně dle norem evropské unie, byly rekonstruovány WC a koupelny, objekt dostal v roce 2006 novou fasádu.

Na přelomu roku 2007-2008 byla zahájena dosud nejrozsáhlejší akce , která výrazným způsobem poznamenala chod a možnosti domova, výstavba nového, třetího křídla ubytovacího pavilonu, který naplnil zvýšené požadavky na pobytovou sociální péči. Zároveň probíhala také rozsáhlá rekonstrukce stávající části. Vznikly tak jedno a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím, které nahradily původní vícelůžkové pokoje.

Na podzim roku 2008 byla dokončena výstavba nového pavilonu, který byl nazván po MUDr. Ivě Holmerové, primářce České alzheimerovské společnosti a dlouholeté spolupracovnici našeho zařízení. Na jaře roku 2009 byla otevřena i rekonstruovaná část původního zámku. Celý objekt nyní slouží klientům k jejich spokojenosti.

Od doby vzniku se zde vystřídalo mnoho klientů i personálu, v některých létech zde působily i řádové sestry.

V roce 1963 byl Domov důchodců Chýnov zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek ČR.


© 2018 Domov pro seniory Chýnov