DS Chýnov
Kontakt
Domov pro seniory Chýnov
Zámecká 1
Chýnov
39155

účet: 107-5342180227/0100
telefon: +420 381 406 211

SAZEBNÍK SLUŽEB OD 1. 2. 2014

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování sociální služby

PAVILON A – PAVILON MUDr. IVY HOLMEROVÉ

Počet lůžek Denní platba Kč Měsíční platba Kč
ubytování stravování celkem
1 200,- 160,- 360,- 10 800,-
2 190,- 160,- 350,- 10 500,-

PAVILON B – REKONSTRUOVANÁ BUDOVA

Počet lůžek Denní platba Kč Měsíční platba Kč
ubytování stravování celkem
1 180,- 160,- 340,- 10 200,-
2 170,- 160,- 330,- 9 900,-

PAVILON C – STÁVAJÍCÍ BUDOVA

Počet lůžek Denní platba Kč Měsíční platba Kč
ubytování stravování celkem
2 140,- 160,- 300,- 9 000,-
3 135,- 160,- 295,- 8 850,-

+ příspěvek na péči vplné přiznané výši, tzn. 880,-, 4 400,-, 8 800,- nebo 13 200,- Kč/měs.
číslo účtu pro zasílání platby: 107-5342180227/0100
variabilní symbol: rodné číslo klienta

SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB OD 1. 12. 2013

Popis služby Cena
Označení prádla při příjmu (během pobytu zdarma) 3,- Kč/ks
Úprava oděvů nad rámec drobných oprav1)
(úprava délky oděvů, výměna zipu apod,; zipy, příp. další materiál si hradí klient)
50,- Kč/úkon
Používání vlastních elektrospotřebičů
- televizní přijímač
- rozhlasový přijímač
- lednice
- ostatní spotřebiče (rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, vlastní PC apod.)

20,- Kč/měsíc
10,-Kč/měsíc
30,- Kč/měsíc
20,- Kč/měsíc
Doprava na vlastní žádost2)
- Mercedes B 170
- Mercedes VITO


7,- Kč/km
8,- Kč/km
Doprovod klienta mimo areál DS na vlastní žádost (např. rodinná oslava; úřední jednání; k lékaři, pokud není indikace praktického lékaře; nákupy apod.) 100,- Kč/hod
Tisk a fotokopie:
- jednostranně černobíle
- oboustranně černobíle
- jednostranně barevně
- oboustranně barevně

3,- Kč/A4
6,- Kč/A4
10,- Kč/A4
20,- Kč/A4

Chýnov dne 29. 11. 2013
Jana Zadražilová
pověřená řízením DS Chýnov

Poznámka:

1) Drobné opravy (dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách vplatném znění)
Do drobných oprav jsou zahrnuty tyto činnosti:
- zašívání prádla
- přišívání knoflíků
- výměna gum

Koncesionářské poplatky
Klienti, kteří používají vlastní televizi a rádio, jsou povinni hradit příslušný koncesionářský poplatek prostřednictvím služby SIPO.

2) Doprava na vlastní žádost
Platí stejná pravidla jako u doprovodu klienta mimo areál DS.

Dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů poskytujeme služby nad rámec základních činností – fakultativní služby. Klienti mohou tyto služby využívat a hradí si je z vlastních prostředků.


© 2018 Domov pro seniory Chýnov