Domov pro seniory Chýnov

a pracoviště Budislav

Zákaz návštěv a vstupu cizích osob do Domova pro seniory Chýnov 

Vítejte na stránkách Domova pro seniory Chýnov. Naleznete zde informace o poskytovaných službách a veškeré informace o domově, a to včetně fotografií. Pro potencionální žadatele o sociální službu je připraven jednoduchý způsob k získání potřebných informací, který souvisí s podáním žádosti o poskytování sociálních služeb. Pokud by i přesto vznikly dotazy, je možné se obrátit na sociální úsek, který Vám poskytne další potřebné informace. Kontakty na pracovnice sociálního úseku naleznete v sekci Kontakty.


Kontaktní údaje
Chcete nás kontaktovat?