Domov pro seniory Chýnov

Vítejte na stránkách Domova pro seniory Chýnov. Naleznete zde informace o poskytovaných službách a veškeré informace o domově, a to včetně fotografií. Pro potencionální žadatele o sociální službu je připraven jednoduchý způsob k získání potřebných informací, který souvisí s podáním žádosti o poskytování sociálních služeb. Pokud by i přesto vznikly dotazy, je možné se obrátit na sociální úsek, který Vám poskytne další potřebné informace v níže uvedených kontaktech.

Aktuality

Zaměstnanci Domova pro seniory Chýnov se v průběhu uplynulých dvou let vzdělávali v konceptu Smyslové aktivizace, jehož principem je vnímat člověka jako celek, který zahrnuje oblast tělesnou, duševní i duchovní. Jde o metodu, která vychází z toho, že člověk s demencí ztrácí krátkodobou paměť, ale dobře mu funguje paměť dlouhodobá.

Chcete nás kontaktovat?