Jak podat žádost

Pro přijetí do Domova pro seniory Chýnov si musí žadatel podat Žádost o poskytování sociální služby, jejíž součástí je i tiskopis Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele (vyplňuje praktický nebo ošetřující lékař). Tiskopisy jsou k dispozici v Domově pro seniory Chýnov u sociálních pracovnic nebo si je můžete stáhnout z webových stránek (níže na této stránce). Po telefonické domluvě Vám je zašleme poštou nebo e-mailem.

Název Formát Velikost Vloženo
Žádost o poskytování sociální služby PDF 128 kB 8.11.2023
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele PDF 136 kB 8.11.2023

Uvedené tiskopisy doručte na uvedenou adresu:

Domova pro seniory Chýnov
Zámecká 1, 391 55 Chýnov

Přijatá žádost je zařazena do akutní nebo běžné evidence žadatelů. Z evidence se podle stupně naléhavosti oslovují žadatelé, u kterých se v místě jejich současného pobytu provádí sociální šetření za účasti sociální pracovnice a zdravotní sestry.

Zájemce si před nebo po podání žádosti může domluvit se sociální pracovnicí prohlídku domova a získat veškeré informace o chodu zařízení, nabízených službách i úhradě za ně. Při přijetí do domova je s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí sociální služby.

Prosíme, abyste uvážili, zda žadatel z důvodu svého zdravotního stavu bude schopen projednání a podpisu smlouvy o poskytnutí sociální služby. V opačném případě by bylo vhodné podat k místně příslušnému okresnímu soudu návrh na zahájení řízení o jmenování opatrovníka či zástupce. Pro další informace, se prosím, obraťte na sociální pracovnice.

Úhrada za poskytované služby

Ze svého pravidelného příjmu si klient hradí ubytování a stravu v částkách podle níže uvedeného Sazebníku poskytovaných služeb. Přitom ale musí každému klientovi zůstat minimální zůstatek ve výši 15 % z příjmu. Pokud tedy klient nemá na zaplacení celé úhrady podle sazebníku, tato úhrada se mu automaticky podle zákona snižuje. V tomto případě se poté zjišťuje, zda jsou rodinní příslušníci, případně další osoby, ochotni či schopni podílet se na úhradě nákladů za poskytované služby. Tento závazek je dobrovolný a probíhá na základě Smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytované služby.

Úhrada za péči se hradí přiznaným příspěvkem na péči, který poskytovateli náleží v plné výši. Dovolujeme si upozornit, že příspěvek a péči je určen výhradně na péči podle § 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a nelze jej použít na úhradu za ubytování a stravu.

Název Formát Velikost Vloženo
Sazebník poskytovaných služeb Chýnov do 31.12.2023 PDF 255 kB 8.12.2023
Sazebník poskytovaných služeb Budislav do 31.12.2023 PDF 248 kB 8.12.2023
Sazebník poskytovaných služeb Chýnov od 1.1.2024 PDF 545 kB 28.12.2023
Sazebník poskytovaných služeb Budislav od 1.1.2024 PDF 541 kB 28.12.2023
ZPĚT NA INFORMACE PRO ŽADATELE