Informace pro žadatele

Klientům poskytujeme základní činnosti, jejichž rozsah stanoví zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:

  1. poskytnutí ubytování,
  2. poskytnutí stravy,
  3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  6. sociálně terapeutické činnosti,
  7. aktivizační činnosti,
  8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
ZPĚT NA ÚVOD