Veřejné zakázky

Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., Zákonem o zadávání veřejných zakázek a vnitřní směrnicí zřizovatele Jihočeského kraje č. SM/18/RK v platném znění. Do 30. 9. 2016 se zadávání veřejných zakázek řídilo zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Profil zadavatele najdete zde.

ZPĚT NA INFORMACE O DOMOVĚ