Veřejné zakázky

Veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. za rok 2015

Předmět zakázky: Nákup televizorů pro DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov, pracoviště Chýnov
Vybraný uchazeč: J.M. Trade International s.r.o., IČ 604 65 808, Hlavní 80, 141 00 Praha 4
Cena bez DPH: 227 250 Kč
Datum uzavření smlouvy: 24.11.2015
Předmět zakázky: Stavební úpravy - doplnění posuvných dveří a zábradlí v 1. NP pavilonu C
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov, pracoviště Chýnov
Vybraný uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby, s.r.o., IČ 260 71 584, Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
Cena bez DPH: 191 380 Kč
Datum uzavření smlouvy: 23.11.2015
ZPĚT NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY