Ubytování a péče Chýnov

Ubytování

Celková kapacita domova je 77 lůžek:

Ubytování poskytujeme v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích ve třech budovách. Budova A a B -pokoje mají vlastní sociální zařízení, Budova C - pokoje mají společné sociální zařízení. Jednotlivé budovy a patra jsou propojeny výtahy a schodišti. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, polohovacím lůžkem s možností antidekubitní matrace. Součástí je i signalizační zařízení, televize a centrální rádio. Klienti mají možnost pokoje dovybavit vlastním drobným nábytkem a dekorativními předměty. Pokoje jsou nekuřácké. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorech. K ubytování patří i úklid, praní a žehlení ložního a osobního prádla včetně drobných oprav.

Na každém patře budovy A je volně přístupná společenská místnost s kuchyňkou a televizí. V budově B a C jsou vybudovány reminiscenční koutky. V letních měsících je možné trávit čas venku na zámeckém nádvoří - v altánu, na lavičkách pod slunečníky nebo na venkovních terasách, které jsou z části zastřešeny markýzou. V domově je celodenně přístupná kaple. Do domova dochází pravidelně pedikérka a kadeřnice. Dvakrát týdně je zde otevřen obchod se smíšeným zbožím, kde mají klienti možnost drobného nákupu.

Stravování

Klientům poskytujeme prostřednictvím vlastní kuchyně celodenní stravování s ohledem na zásady racionální výživy a potřeby dietního stravování. Během dne je k dispozici slazený nebo neslazený čaj a pitná voda. V případě potřeby je zajištěn ohřev jídla nebo nezbytné úpravy jídla (krájení, mixování). Klienti se stravují v jídelně nebo na pokojích. Naše kuchyně je nedávno zrekonstruovaná a nově vybavená moderními technologiemi. I díky tomu můžeme našim klientům nabídnout stravovací komfort.

Lékařská péče

Lékařskou péči zajišťují praktické lékařky MUDr. Pekarovičová Jitka, MUDr. Medvědová Lenka a MUDr. Mikulášová Barbora. Do domova dochází pravidelně 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Každý klient má možnost svobodné volby lékaře, respektujeme přání zůstat v péči svého dosavadního praktického lékaře. V případě potřeby jsou klienti vyšetřeni v odborných ambulancích u lékařů specialistů na základě objednání. V případě akutního zhoršení zdravotního stavu klienta, mimo ordinační hodiny praktických lékařek, je zdravotní péče zajištěna Zdravotnickou záchrannou službou jihočeského kraje, kterou přivolává všeobecná sestra. Pravidelně, 1x měsíc, ordinuje psychiatr MUDr. Kalná Marcela. Lékařská péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. V případě doplatku na předepsané léky nebo zdravotnické pomůcky si tento doplatek hradí klient sám.

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelskou péči klientům zajišťují 24 hodin denně všeobecné sestry. Ošetřovatelská péče je poskytována na základě ordinace lékaře a je vykazována zdravotním pojišťovnám. Součástí komplexní ošetřovatelské péče je i péče rehabilitační, která je prováděna formou individuální a skupinové rehabilitace. Ošetřovatelská rehabilitace se zaměřuje na udržení soběstačnosti klienta co nejdéle. Rehabilitační péči zajišťuje fyzioterapeut na základě ordinace lékaře. Do jeho náplně patří např. polohování imobilních klientů, prevence dekubitů, pasivní cvičení na lůžku k udržení kloubního rozsahu svalové síly, aktivní cvičení včetně skupinového, poúrazová rehabilitace po zlomeninách např. rehabilitace po zlomenině krčku, dále termoterapie, magnetoterapie, aromaterapie, nácvik chůze s využitím kompenzačních pomůcek, využití technik měkkých tkání, reflexní terapie a mobilizační techniky.

Přímá obslužná péče

Přímou obslužnou péči zajišťují kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách v nepřetržitém provozu 24 hodin denně. Tato péče a služby s ní spojené zahrnují nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při provádění osobní hygieny a oblékání, motivaci klientů ke zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu a podporu soběstačnosti. Pracovníci přímé obslužné péče mají k dispozici pomůcky, které jim usnadňují tuto práci a zvyšují komfort a pohodlí klientů, jako např. polohovací pomůcky do lůžka, elektrická lůžka, antidekubitní matrace, chodítka, kvalitní kosmetické přípravky určené k péči o kůži.

Velký důraz klademe na dodržování práv klientů, postupujeme podle stanovených předpisů, vždy s přihlédnutím k aktuálním přáním a potřebám klienta. Ke každému klientovi přistupujeme odlišně na základě sestaveného plánu péče, individuálního plánu a biografického listu. Snahou všech zaměstnanců ošetřovatelského úseku je poskytovat klientům kvalitní péči založenou na vzájemné důvěře, toleranci a respektu.

ZPĚT NA INFORMACE PRO ŽADATELE