Informace o domově

Hlavním posláním Domova pro seniory Chýnov je poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny. Při zajištění svých potřeb potřebují pravidelnou pomoc s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

ZPĚT NA ÚVOD