Ubytování a péče Budislav

Ubytování

Celková kapacita je 40 lůžek v domově pro seniory.

Ubytování poskytujeme v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, polohovacím lůžkem s možností antidekubitní matrace a signalizačním zařízením. Klienti mají možnost pokoje dovybavit vlastním drobným nábytkem a dekorativními předměty. Pokoje jsou nekuřácké. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorech. K ubytování patří i úklid, praní a žehlení ložního a osobního prádla včetně drobných oprav.

Stravování

Klientům poskytujeme prostřednictvím vlastní kuchyně celodenní stravování s ohledem na zásady racionální výživy a potřeby dietního stravování. Během dne je k dispozici slazený nebo neslazený čaj a pitná voda. V případě potřeby je zajištěn ohřev jídla nebo nezbytné úpravy jídla (krájení, mixování). Klienti se stravují v jídelně nebo na pokojích.

Ošetřovatelská a lékařská péče

Ošetřovatelskou péči nepřetržitě poskytují všeobecné sestry. Pracují metodou ošetřovatelského procesu na základě stanoveného ošetřovatelské plánu, který koresponduje se zdravotním stavem klienta, plní jednotlivé ordinace lékaře, provádí ošetřovatelskou rehabilitaci. Cílem poskytované ošetřovatelské péče je udržení a stabilizace zdravotního stavu klientů. Praktický lékař ordinuje na pracovišti Budislav 1x za 14 dní. Pravidelně 1x měsíc navštěvuje domov pro seniory psychiatr. V případě akutního zhoršení zdravotního stavu klienta je přivolána Zdravotní záchranná služba jihočeského kraje.

Součástí komplexní ošetřovatelské péče je i péče rehabilitační, která je prováděna formou individuální a skupinové rehabilitace. Ošetřovatelská rehabilitace se zaměřuje na udržení soběstačnosti klienta co nejdéle. Rehabilitační péči zajišťuje fyzioterapeut na základě ordinace lékaře. Do jeho náplně patří např. polohování imobilních klientů, prevence dekubitů, pasivní cvičení na lůžku k udržení kloubního rozsahu svalové síly, aktivní cvičení včetně skupinového, poúrazová rehabilitace po zlomeninách např. rehabilitace po zlomenině krčku, dále termoterapie, magnetoterapie, aromaterapie, nácvik chůze s využitím kompenzačních pomůcek, využití technik měkkých tkání, reflexní terapie a mobilizační techniky.

Přímá obslužná péče

Součástí ošetřovatelského úseku jsou také pracovníci přímé obslužné péče, kteří stejně jako sestry, pracují v nepřetržitém provozu. Tato péče a služby s ní spojené zahrnuje motivaci, podporu a dopomoc při zvládání běžných denních činností klientů a jejich soběstačnosti. U klientů imobilních provádějí komplexní péči o tělo, podávají stravu a tekutiny, zajišťují čisté a bezpečné prostředí klienta. Veškerá péče je poskytována individuálně s ohledem na potřeby jednotlivých klientů.

ZPĚT NA INFORMACE PRO ŽADATELE