Historie domova Chýnov

První zmínka o Chýnově je z roku 981 v Kosmově kronice. Domov pro seniory se nachází v barokním zámku. Panství postupně vlastnili Slavníkovci, Přemyslovci, Malovci a Schwarzenbergové. Důkladná přestavba knížecího sídla na barokní zámek byla provedena v letech 1730-1732. Poslední majitelé, Schwarzenbergové, opustili chýnovské sídlo v roce 1945.

Dominantou zámeckého nádvoří je kamenná kašna, kterou v roce 1824 zhotovil kameník Antonín Chomout z Borotína. Jako zajímavost se uvádí, že u kamenného stolce s lavicí na nádvoří posvačil Jan Žižka z Trocnova.

Od roku 1950 zde působilorybářské učiliště, jediné toho druhu v Čechách. Učni z celé republiky zde setrvali až do roku 1958.

Ústav sociální péče začal nejen pro důchodce sloužit od 19. září 1958. Procházel mnoha úpravami a rekonstrukcemi, při kterých bylo pro obyvatele domova vytvářeno stále lepší a příjemnější prostředí. Byla provedena celková rekonstrukce kuchyně, postupně byly zrekonstruovány koupelny, toalety i další společné prostory domova. V roce 2006 dostal celý objekt novou fasádu.

Na přelomu roku 2007-2008 byla zahájena výstavba nové budovy, která výrazným způsobem poznamenala chod a možnosti domova. Výstavba nového, třetího křídla, tak naplnila zvýšené požadavky na pobytovou sociální péči. Na podzim roku 2008 byla stavba dokončena. Zároveň probíhala také rozsáhlá rekonstrukce stávající části. Vznikly tak jedno a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím, které nahradily původní vícelůžkové pokoje. Na jaře roku 2009 byla otevřena i tato zrekonstruovaná část původního zámku. Celý objekt nyní kompletně slouží klientům k jejich spokojenosti.

V roce 1963 byl Domov důchodců Chýnov zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek ČR.ZPĚT NA INFORMACE O DOMOVĚ