Veřejné zakázky

Veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. za rok 2021

Předmět zakázky: Dodávka a montáž elektrického vakuového zvedáku s váhou pro DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov, pracoviště Chýnov
Vybraný uchazeč: Arjo Czech Republic s.r.o., IČ: 46962549, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Cena bez DPH: 144 615 Kč
Datum uzavření smlouvy: 17.8.2021
Předmět zakázky: Nákup dodávkového automobilu s vybavením pro vozíčkáře
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov, pracoviště Chýnov
Vybraný uchazeč: EMBEFOR s.r.o., IČ: 06138900, Korunní 2569/108, 101 00 Praha
Cena bez DPH: 933 150 Kč
Datum uzavření smlouvy: 14.5.2021
Předmět zakázky: Dodávka a montáž myčky podložních mís pro DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov, pracoviště Chýnov
Vybraný uchazeč: MEDISET - CHIRONAX s.r.o., IČ: 48200417, Lidická tř. 566/82, 370 01 České Budějovice
Cena bez DPH: 145 000 Kč
Datum uzavření smlouvy: 24.2.2021
ZPĚT NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY