Veřejné zakázky

Veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. za rok 2017

Předmět zakázky: Elektrický mobilní kombi zvedák pro DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov, pracoviště Chýnov
Vybraný uchazeč: SIVAK medical technology s.r.o., IČ 2880765, Jana Masaryka 1713, 500 12 Hradec Králové
Cena bez DPH: 124 149 Kč
Datum uzavření smlouvy: 18.10.2017
Předmět zakázky: Stavební úpravy v budově C DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov, pracoviště Chýnov
Vybraný uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby, s.r.o., IČ 26071584, Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
Cena bez DPH: 379 587 Kč
Datum uzavření smlouvy: 30.3.2017
ZPĚT NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY