Veřejné zakázky

Veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. za rok 2014

Předmět zakázky: Dodávka a montáž průchozí košové myčky nádobí DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov, pracoviště Chýnov
Vybraný uchazeč: Oldřich Řežábek, IČ: 639 02 681, Netolická 7/1128, 370 05 České Budějovice
Cena bez DPH: 240 000 Kč
Datum uzavření smlouvy: 4.12.2014
Předmět zakázky: Oprava a vybavení kanceláří a jídelny DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov, pracoviště Chýnov
Vybraný uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby, s.r.o., IČ 260 71 584, Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
Cena bez DPH: 968 836 Kč
Datum uzavření smlouvy: 3.12.2014
ZPĚT NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY