Dušičkové vzpomínání

Zaměstnanci Domova pro seniory Chýnov se v průběhu uplynulých dvou let vzdělávali v konceptu Smyslové aktivizace, jehož principem je vnímat člověka jako celek, který zahrnuje oblast tělesnou, duševní i duchovní. Jde o metodu, která vychází z toho, že člověk s demencí ztrácí krátkodobou paměť, ale dobře mu funguje paměť dlouhodobá.

Začátkem listopadu jsme si pro klienty připravili dušičkové vzpomínání, povídali jsme si o našich blízkých, za které bychom na hřbitově zapálili svíčku.

ZPĚT NA SMYSLOVOU AKTIVIZACI