Pečení rohlíčků

Téma smyslové aktivizace v prvních dnech měsíce prosince bylo jasné. Pekli jsme vánoční cukroví, konkrétně vanilkové rohlíčky. Během pečení jsme pohovořili o oblíbených druzích cukroví, tradicích, které má každá rodinu trochu upravené, a zazpívali si společně nejednu koledu.

ZPĚT NA SMYSLOVOU AKTIVIZACI