Domov pro seniory Budislav

Posláním služby domova pro seniory je poskytnout podmínky pro důstojný život seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, a prostřednictvím sociální služby jim zajistit podporu, pomoc a péči. Svou činností domov pro seniory klienty podporuje v udržení stávajících schopností propojením sociální a zdravotní péče s důrazem na jejich individuální potřeby.

Kapacita - 40 lůžek

(§ 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

Cílovou skupinou tvoří senioři starší 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.


Cílem sociální služby domova pro seniory je:

  • služba poskytovaná v souladu s individuálními potřebami klienta,
  • služba zaměřená na podporu udržení schopností klienta,
  • služba s respektem ke svobodnému rozhodování klienta o své osobě,
  • služba poskytovaná odborným a kvalifikovaným personálem.

Způsob poskytování sociální služby domova pro seniory vychází z těchto zásad:

  • respekt k soukromí klienta,
  • přizpůsobení se potřebám klientů,
  • podpora samostatnosti klienta při péči o vlastní osobu,
  • péče při ztrátě samostatnosti klienta.