Domov pro seniory Chýnov

Posláním domova pro seniory je poskytování pobytové služby klientům, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a nemohou již trvale žít ve svém přirozeném prostředí. Svou činností domov pro seniory klienty podporuje v soběstačnosti, pomáhá jim v důstojném prožívání stáří a udržování stávajících sociálních kontaktů, a to v prostředí, které se snaží co nejvíce přiblížit běžnému způsobu života.

Kapacita - 41 lůžek

(§ 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

Hlavním účelem je poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v souladu s jejich právy a svobodami.

Cílovou skupinou tvoří senioři starší 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.<br>


Službu nelze zajistit osobám:

  • které trpí Alzheimerovou chorobou v takovém stádiu, kdy vyžadují stálý dohled druhé osoby, pro takové případy je určen Domov se zvláštním režimem,
  • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení (např. léčba transfúzemi),
  • z důvodu akutní nemoci a nutnosti nepřetržité lékařské péče (např. podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje),
  • s infekčními chorobami typu aktivní TBC, AIDS, hepatitidy apod.,
  • s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
  • které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
  • kterým domov není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
  • které by svým umístěním v domově řešily pouze rodinnou či bytovou situaci.
  • Výjimku může učinit ředitel zařízení.