Domov pro seniory Chýnov

Posláním této služby je podat pomocnou ruku těm, kteří již sami životem jít nemohou a vytvořit pro ně náhradní prostředí domova, v němž by se cítili spokojeně.

Kapacita - 41 lůžek

(§ 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

Hlavním účelem je poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v souladu s jejich právy a svobodami.

Cílovou skupinou jsou občané starší 50 let, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, nebo toto umístění potřebují z jiných vážných důvodů.


Službu nelze zajistit osobám:

  • které trpí Alzheimerovou chorobou v takovém stádiu, kdy vyžadují stálý dohled druhé osoby, pro takové případy je určen Domov se zvláštním režimem,
  • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení (např. léčba transfúzemi),
  • z důvodu akutní nemoci a nutnosti nepřetržité lékařské péče (např. podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje),
  • s infekčními chorobami typu aktivní TBC, AIDS, hepatitidy apod.,
  • s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
  • které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
  • kterým domov není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
  • které by svým umístěním v domově řešily pouze rodinnou či bytovou situaci.
  • Výjimku může učinit ředitel zařízení.