Kalkulace výpočtu úhrady

Kalkulace úhrady slouží k výpočtu zůstatku důchodu klienta po zaplacení úhrady za pobyt a stravu podle platného sazebníku, který se řídí vyhl. č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na ust. § 73 odst. 3 zák. č. 108/2006 Sb. musí klientovi pobytové sociální služby zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. V souladu s ust. § 71 odst. 3 zák. č. 108/2006 Sb. se Domov pro seniory Chýnov může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována.