Kontakt

Domov pro seniory Chýnov

Adresa

Zámecká 1, 391 55 Chýnov

75011204

ID datové schránky

ziekimd

Bankovní spojení

107-5342180227/0100

Komerční banka a.s., Tábor

Obchodní rejstřík

zapsáno u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr, vložka 384

Zřizovatel

Jihočeský kraj

Potřebujete poradit? Hledáte informace k žádosti nebo smlouvě o poskytování sociální služby?

Kontaktujte náš sociální úsek v pracovních dnech od 7:00 hod do 15:30 hod.


Sociální úsek

Vedoucí sociálního úseku

Mgr. Tereza Horská

381 406 213, 739 563 969

socialni.vedouci@dschynov.cz

Sociální pracovnice

Mgr. Monika Liďáková

381 406 213, 737 592 592

socialni.pracovnik@dschynov.cz

Sociální pracovnice

Marie Jirků, DiS.

381 406 213, 734 256 407

socialni@dschynov.cz

Potřebujete informace o svých nejbližších, kteří žijí v našem domově?

Kontaktujte zdravotní sestru nepřetržitě na pracovišti Chýnov na tel. 733 398 791,

na pracovišti Budislav na tel. 728 644 470.


Ošetřovatelský úsek

Vrchní sestra

Mgr. Monika Buzková

381 406 217, 739 563 974

vrchni.sestra@dschynov.cz

Staniční sestra

Bc. Nikola Válková

Zdravotní sestra

733 398 791

Pracovníci přímé obslužné péče

739 663 716, 734 256 406

Úsek ředitele

Pověřená vedením organizace

Jana Zadražilová

381 406 216, 775 246 104

reditel@dschynov.cz

Koordinátor úklidu a prádelny

Lenka Macková

733 373 168

provoz@dschynov.cz

Údržba

Václav Burda 

739 563 928

udrzba@dschynov.cz

Údržba

Jaroslav Hrnčíř 

733 178 462 

udrzba@dschynov.cz

Ekonomický úsek

Vedoucí ekonomického úseku

Zdeňka Plzáková

381 406 211, 733 373 169

ekonom@dschynov.cz

Hlavní účetní

Ing. Pavla Sejková

Mzdová účetní

Lenka Bratránková

381 406 212

mzdy@dschynov.cz

Skladová účetní

Simona Čekalová

381 406 214, 734 235 164

sklady@dschynov.cz

Účetní

Martina Musilová

737 540 315

ucetni@dschynov.cz

Stravovací provoz

Vedoucí stravovacího provozu

Stanislav Macháček

Pracoviště Budislav

Staniční sestra:

Petra Šimečková

381 594 710, 607 055 378

stanicni.budislav@dschynov.cz

Zdravotní sestra

728 644 470

Údržba

Jaroslav Trpák

607 055 268

Údržba

Miroslav Poslušný

607 055 210