Kontakt

Domov pro seniory Chýnov

Zámecká 1, 391 55 Chýnov
75011204
ziekimd
107-5342180227/0100
Komerční banka a.s., Tábor
zapsáno u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr, vložka 384
Jihočeský kraj

Potřebujete poradit? Hledáte informace k žádosti nebo smlouvě o poskytování sociální služby?
Kontaktujte náš sociální úsek v pracovních dnech od 7:00 hod do 15:30 hod.

Potřebujete informace o svých nejbližších, kteří žijí v našem domově?
Kontaktujte zdravotní sestru nepřetržitě na pracovišti Chýnov na tel. 733 398 791, na pracovišti Budislav na tel. 728 644 470.

Sociální úsek

Vedoucí sociálního úseku
Mgr. Tereza Horská
381 406 213, 739 563 969
socialni.vedouci@dschynov.cz
Sociální pracovnice
Mgr. Monika Liďáková
381 406 213, 737 592 592
socialni.pracovnik@dschynov.cz
Sociální pracovnice
Marie Jirků, DiS.
381 406 213, 734 256 407
socialni@dschynov.cz

Ošetřovatelský úsek

Vrchní sestra
Mgr. Jana Burdová
381 406 217, 739 563 974
vrchni.sestra@dschynov.cz
Staniční sestra
Andrea Brabcová
Zdravotní sestra
Zdravotní sestra
733 398 791
Pracovníci přímé obslužné péče
Pracovníci přímé obslužné péče
739 663 716, 734 256 406

Úsek ředitele

Pověřená vedením organizace
Jana Zadražilová
381 406 216, 775 246 104
reditel@dschynov.cz
Koordinátor úklidu a prádelny
Lenka Macková
733 373 168
provoz@dschynov.cz
Údržba
Václav Burda
739 563 928
udrzba@dschynov.cz
Údržba
Jaroslav Hrnčíř
733 178 462
udrzba@dschynov.cz

Ekonomický úsek

Vedoucí ekonomického úseku
Zdeňka Plzáková
381 406 211, 733 373 169
ekonom@dschynov.cz
Hlavní účetní
Ing. Pavla Sejková
Mzdová účetní
Lenka Bratránková
381 406 212
mzdy@dschynov.cz
Skladová účetní
Simona Čekalová
381 406 214, 734 235 164
sklady@dschynov.cz
Účetní
Martina Musilová
737 540 315
ucetni@dschynov.cz

Stravovací provoz

Vedoucí stravovacího provozu
Stanislav Macháček
739 032 693
kuchyne@dschynov.cz

Pracoviště Budislav

Staniční sestra
Petra Šimečková
381 594 710, 607 055 378
stanicni.budislav@dschynov.cz
Zdravotní sestra
Zdravotní sestra
728 644 470
Údržba
Jaroslav Trpák
607 055 268
Údržba
Miroslav Poslušný
607 055 210
Úvod