Květen v Chýnově

16.06.2023

Hned na prvního Máje se přijeli ukázat veteráni, kteří každoročně zastavují na své májové jízdě u nás v domově na nádvoří. K vidění tak byla spousta krásných starých aut i motorek. Z kraje měsíce jsme také navštívili domov v Budislavi, kde jsme se utkali v Boccie. Tentokrát bylo vítězství naše a putovní pohár jsme si odvezli do Chýnova. Kvůli špatnému počasí v měsíci dubnu se posunulo pálení čarodějnic až na měsíc květen, kdy nás přišly potěšit svou návštěvou děti z Mateřské školy v Chýnově. Zazpívaly nám písničky, zarecitovaly básně a pak jsme si společně opekli špekáčky. K příležitosti dne matek a dne rodin jsme poseděli u kávy a občerstvení a zahráli si hru Bingo. Nechyběly ani výlety mimo domov, a to návštěva Blatského muzea v Soběslavi, návštěva cukrárny v Chýnově, nebo Otevírání studánek (dlouhá společná procházka ke studánce). Dále se klienti účastnili pravidelných akcí našeho měsíčního programu jako je Mše svatá, narozeninové posezení, pečení a vaření, zahrádkaření, promítání filmu, tréninky paměti i kreativní tvoření.