Obnovení návštěv bez omezení

Od 25. 6. 2020 je již možné v Domově pro seniory Chýnov navštěvovat klienty bez omezení.