Vystoupení dětí ze ZŠ

20.12.2019

Během adventu nás navštívili žáci ze Základní školy v Chýnově. 10. prosince přišly děti zahrát na flétny a za doprovodu varhan v podání paní učitelky Naděždy Růžičkové zazpívaly známé vánoční koledy. Děti byly velmi šikovné a sklidily velký potlesk. Podruhé, 17. prosince, malí i velcí žáci ze školní družiny vystoupili se svým veselým pásmem písniček, básniček, sehraných pohádek a scének. Také jim patřil obdiv našich klientů, kteří si obě odpoledne moc užívali a na tyto mezigenerační setkání se vždy velmi těší. Děti před odchodem diváky obdarovaly vlastnoručně zhotovenými drobnými dárečky a na oplátku si děti mohly pochutnat na cukroví, které klientky napekly.

děti ze ZŠ při vystoupení v domově
děti ze ZŠ při vystoupení v domově