ZD Kloužovice

10.04.2019

Velká část žen v našem domově v mládí pracovala v zemědělství, proto jsme v úterý 9. dubna uspořádali výlet do blízkých Kloužovic. Zde jsme navštívili místní zemědělské družstvo a po domluvě s hlavní zootechnikem p. Jílkem jsme prošli kravíny a teletník. Klienti byli překvapeni jak se práce díky mechanizaci zjednodušila a zavzpomínali, jak byla namáhavá za jejich časů.

uživatelé na návštěvě ZD Kloužovice
uživatelé na návštěvě ZD Kloužovice