Poskytované služby

Našim klientům poskytujeme dvě registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění: Domov pro seniory (§ 49) a Domov se zvláštním režimem (§ 50). Můžete blíže najít na Registru poskytovatelů sociálních služeb.