Prohlášení o přístupnosti

Domov pro seniory Chýnov se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.dschynov.cz.

Tato internetová stránka je plně v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 27. srpna 2019.

Prohlášení o přístupnosti je provedeno na základně vlastního posouzení subjektem veřejného sektoru.

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu info@dschynov.cz.

V rámci zajištění dostupnosti přiměřených a účinných postupů pro prosazování práva je jednáno dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Příslušným orgánem pro prosazování práva je Ministerstvo vnitra ČR.