Veřejné zakázky

Veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. za rok 2022

Předmět zakázky: Dodávka krouhače zeleniny včetně příslušenství pro DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov
Vybraný uchazeč: RO Gastroservis-CB s.r.o., Netolická 1128/7, 370 05 České Budějovice, IČ: 05027012
Cena bez DPH: 102.071,- Kč
Datum uzavření smlouvy: 20. 6. 2022


Předmět zakázky: Dodávka a montáž myčky černého nádobí včetně příslušenství pro DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov
Vybraný uchazeč: RO Gastroservis-CB s.r.o., Netolická 1128/7, 370 05 České Budějovice, IČ: 05027012
Cena bez DPH: 423.000,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 20. 6. 2022