Veřejné zakázky

Veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. za rok 2015

Předmět zakázky: Nákup televizorů pro DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov
Vybraný uchazeč: J.M. Trade International s.r.o., se sídlem Hlavní 80, 141 00 Praha 4, IČ 604 65 808
Cena bez DPH: 227.250,- Kč
Datum uzavření smlouvy: 24. 11. 2015


Předmět zakázky: Stavební úpravy - doplnění posuvných dveří a zábradlí v 1. NP pavilonu C
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov
Vybraný uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby, s.r.o., se sídlem Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ 260 71 584
Cena bez DPH: 191.379,83 Kč
Datum uzavření smlouvy: 23. 11. 2015