Veřejné zakázky

Veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. za rok 2016  

Předmět zakázky: Malování vybraných prostor DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov
Vybraný uchazeč: Jiří Kovanda, Turovec 80, 391 21 Turovec, IČ 73540498
Cena bez DPH: 149.474,- Kč
Datum uzavření smlouvy: 11.10. 2016


Předmět zakázky: Oprava oplocení a oprava povrchu opěrných zdí DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov
Vybraný uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486, 390 02 Tábor, IČ 44797958
Cena bez DPH: 639.351,- Kč
Datum uzavření smlouvy: 22.8. 2016


Předmět zakázky: Výměna lůžkového výtahu pro DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov
Vybraný uchazeč: Výtahy Line s.r.o., Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice, IČ 25174762
Cena bez DPH: 949.000,- Kč
Datum uzavření smlouvy: 10.5. 2016