Veřejné zakázky

Veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. za rok 2017 


Předmět zakázky: Elektrický mobilní kombi zvedák pro DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov
Vybraný uchazeč: SIVAK medical technology s.r.o. Jana Masaryka 1713, 500 12 Hradec Králové, IČ 2880765
Cena bez DPH: 124.149,31 Kč
Datum uzavření smlouvy: 18. 10. 2017 


Předmět zakázky: Oprava terasy a úprava spojovací chodby pro DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov
Vybraný uchazeč: Nebyla zasláná žádná nabídka - ZRUŠENO
Cena bez DPH: -


Předmět zakázky: Stavební úpravy v budově C DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov
Vybraný uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ 26071584
Cena bez DPH: 379.586,71 Kč
Datum uzavření smlouvy: 30. 3. 2017