Veřejné zakázky

Veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. za rok 2021

Předmět zakázky: Dodávka a montáž elektrického vakuového zvedáku s váhou pro DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov
Vybraný uchazeč: Arjo Czech Republic s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČ: 46962549
Cena bez DPH: 144.615,- Kč
Datum uzavření smlouvy: 17. 8. 2021


Předmět zakázky: Nákup dodávkového automobilu s vybavením pro vozíčkáře
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov
Vybraný uchazeč: EMBEFOR s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha, IČ: 06138900
Cena bez DPH: 933.150,- Kč
Datum uzavření smlouvy: 14. 5. 2021


Předmět zakázky: Dodávka a montáž myčky podložních mís pro DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov
Vybraný uchazeč: MEDISET - CHIRONAX s.r.o., Lidická tř. 566/82, 370 01 České Budějovice, IČ: 48200417
Cena bez DPH: 145.000,- Kč
Datum uzavření smlouvy: 24. 2. 2021