Veřejné zakázky

Veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. za rok 2021

Předmět zakázky: Dodávka a montáž myčky podložních mís pro DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov
Vybraný uchazeč: MEDISET - CHIRONAX s.r.o., Lidická tř. 566/82, 370 01 České Budějovice, IČ: 48200417
Cena bez DPH: 145.000,- Kč
Datum uzavření smlouvy: 24. 2. 2021