Veřejné zakázky

Veřejné zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. za rok 2014 

Předmět zakázky: Dodávka a montáž průchozí košové myčky nádobí DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov
Vybraný uchazeč: Oldřich Řežábek, Netolická 7/1128, 370 05 České Budějovice, IČ: 639 02 681
Cena bez DPH: 240.000,- Kč
Datum uzavření smlouvy: 04. 12. 2014


Předmět zakázky: Oprava a vybavení kanceláří a jídelny DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov
Vybraný uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ 260 71 584
Cena bez DPH: 968.835,56 Kč
Datum uzavření smlouvy: 03. 12. 2014