Veřejné zakázky

Veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. za rok 2020

Předmět zakázky: Malování vybraných prostor DS Chýnov
Zadavatel: Domov pro seniory Chýnov
Vybraný uchazeč: ECOSAFE Construction, s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, IČ: 03499006
Cena bez DPH: 332.451,-
Datum uzavření smlouvy: 3. 7. 2020