Veřejné zakázky

Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., Zákonem o zadávání veřejných zakázek a vnitřní směrnicí zřizovatele Jihočeského kraje č. SM/18/RK v platném znění. Do 30. 9. 2016 se zadávání veřejných zakázek řídilo zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Zakázky s předpokládanou hodnotou větší než 250 tis. Kč bez DPH jsou zadávány plně v souladu s výše uvedenými předpisy. Profil zadavatele najdete zde.

Zakázky malého rozsahu, a to s předpokládanou hodnotou od 50 tis. Kč do 250 tis. Kč bez DPH zadává Domov pro seniory Chýnov pouze jednoduchým výběrem ze tří nabídek, ke kterému je zpracován písemný záznam.